Announcements

“SKA ve Yapılı Çevre: Türkiye’nin Geçtiğimiz Dönemlerdeki Çabaları ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir

1 Aralık 2023 tarihinde Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" sempozyumunda "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yapılı Çevre: Türkiye’nin Geçtiğimiz Dönemlerdeki Çabaları ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler" başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.

“SKA’ların Ulusal Politikaya Entegrasyonu: Türkiye’nin Deneyimleri” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir

22-23 Kasım 2023 tarihleri arasında İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından çevrimiçi düzenlenen "Yoksulluğu Azaltmada Bölgesel Politika ve Stratejilerin Geliştirilmesi" konulu eğitim programında "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Ulusal Politikaya Entegrasyonu: Türkiye'nin Deneyimleri" başlıklı sunumla eğitim verilmiştir.

2022/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle “Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu” kurulmuştur

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) uygulanmasını ulusal düzeyde takip edilmesini ve koordinasyonunu sağlayabilmek amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı başkanlığında; tüm bakanlıkların ilgili bakan yardımcıları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarından oluşan Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu 19.07.2022 tarihli ve 31897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulmuştur.Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu ile ilgili detaylı bilgilere

 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/CumhurbaskanligiGenelgeleri/20220719-12.pdf  adresinden erişilebilir.

Reference:  http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/haberler-ve-duyurular/

Köprü